Stay in touch
Subscribe to our RSS!
Oh c'mon
Bookmark us!
Have a question?
Get an answer!

Đêm

0 nhận xét
Đêm thăm thẳm đêm dường như vô tậm 
Mắt trông hoài một hình bóng xa xôi 
Cơn mưa ngang qua mang một chút đơn côi 
Một chút lạnh, chút chơi vơi, chút nhớ. 
Ngày qua đi còn vương đây chút gió 
Vệt nắng chiều buông xõa bờ vai ai 
Nắng tắt đêm buông trong những tiếng thở dài 
Đêm dài quá riêng mình ta cô lẻ. 
Căn gác vắng tiếng dế đang khe khẽ 
Cất lời ca lay động giữa trời đêm 
Căn gác buồn hiu ngọn gió lướt qua êm 
Và khẽ hát lời ru mời chào cho giấc ngủ. 

                                              03h56 ngày 24/08/2013

0 nhận xét: