Stay in touch
Subscribe to our RSS!
Oh c'mon
Bookmark us!
Have a question?
Get an answer!

Chuyện xưa

0 nhận xét

Chuyện xưa thì mặc chuyện xưa
Người còn hoài niệm đến bao giờ
Chiều nay thu đã về ngang ngõ
Đành lòng bỏ lại những cơn mưa.

0 nhận xét: