Stay in touch
Subscribe to our RSS!
Oh c'mon
Bookmark us!
Have a question?
Get an answer!

Nhớ Sài Gòn ^^

0 nhận xét
Sài Gòn ơi lòng ta đang vương vấn
Nhớ Sài Gòn hay trót nhớ thương ai?
Ngày trôi đi trong những tiếng thở dài
Mơ Hà Nội ngày mai trời nắng ấm.
Đem chút lạnh gửi về nơi nắng ấm
Chút sẻ chia một chút vấn vương mùa
Sài Gòn mùa này nắng hay mưa?
Và phố có còn ai lang thang nữa?
Ta nhớ Sài Gòn những chiều đi ngang phố
Ta rong chơi vô định trốn đông người
Tìm chút gì giữa không khí tươi vui
Đem cất giữ để giờ đây thương nhớ.
Mùa heo may đã kịp ngang qua đó
Khi Sài Gòn chào đón giáng sinh vui?
Hay mùa quên khi ta đã đi rồi
Và nơi đó vẫn 2 mùa mưa nắng?
                            22h26 ngày 14/01/2014

0 nhận xét: