Stay in touch
Subscribe to our RSS!
Oh c'mon
Bookmark us!
Have a question?
Get an answer!

Thơ

0 nhận xét

Lơ ngơ em cóp nhặt thơ người

Một chút đơn sơ chút nữa thôi

Read More →

0 nhận xét:

Sài Gòn

0 nhận xét
Sài Gòn
2 mùa mưa nắng
2 màu bình lặng
Của ngày và đêm

Read More →

0 nhận xét:

Quên

0 nhận xét
Mưa 
Con đường xa tắp 
Lạnh run người 
Cũng chỉ có mình ta 
Nỗi nhớ xót xa 

Read More →

0 nhận xét:

Tháng 10

0 nhận xét
Mưa
Trên từng đám cỏ
Lạnh
Một chút se se
Nắng

Read More →

0 nhận xét:

Đêm nhớ

0 nhận xét

Đêm chông chênh 
Làm thêm dài nỗi nhớ
Nhớ vô cùng

Read More →

0 nhận xét:

Đêm

0 nhận xét

Đêm khuya ta tự ru ta 

Vầng trăng héo uá về qua trước thềm 
Gió mang hơi lạnh của đêm 

Read More →

0 nhận xét:

Hoài thu

0 nhận xét

Xao xác heo may

Một ngày mê mải
Nhớ nhung khắc khoải
Chôn vùi tim em.


Read More →

0 nhận xét: