Stay in touch
Subscribe to our RSS!
Oh c'mon
Bookmark us!
Have a question?
Get an answer!

Nỗi nhớ sau cùng...

0 nhận xét
Đêm tĩnh mịch làm lòng ta trĩu nặng
Nhớ một người từ lâu đã quên tên
Vương vấn làm chi xa cách 2 miền
Và cũng chẳng có ai ngoài ta nhớ.

Khung trời nhỏ qua một ô cửa bé
Chẳng thể nào hiểu hết được lòng ta
Màn đêm sâu cho nỗi nhớ thêm xa
Thêm nặng trĩu và xót xa, cô lẻ.
Ta đã kịp quên ở khung trời xa lạ
Đã kịp vui vì chẳng nhớ nữa rồi
Nhưng hôm nay có chút nhớ đơn côi
Đi lạc bước làm lòng ta bối rối.
Gửi chút nhớ chút hờn ghen sau cuối
Về bên người cho hết nỗi nhớ thương
Rồi ngày mai ta sẽ hết tơ vương
Hết nhung nhớ vì một người xa lạ.
                                      01h13 ngày 20/01/2014

0 nhận xét: