Stay in touch
Subscribe to our RSS!
Oh c'mon
Bookmark us!
Have a question?
Get an answer!

Nỗi nhớ sau cùng...

1 nhận xét
Đêm tĩnh mịch làm lòng ta trĩu nặng
Nhớ một người từ lâu đã quên tên
Vương vấn làm chi xa cách 2 miền
Và cũng chẳng có ai ngoài ta nhớ.

Read More →

1 nhận xét: