Stay in touch
Subscribe to our RSS!
Oh c'mon
Bookmark us!
Have a question?
Get an answer!

Vô đề

0 nhận xét
Nắng sẽ có đôi lần như thế
Hôn nhẹ nhàng trên tóc mây bay
Khẽ lướt nhẹ hàng mi cong con gái
Rồi theo em xuống phố tràn đầy.

Gió cũng có đôi lần như thế
Mang lạnh về khi đêm bắt đầu buông
Cho ai xuống phố lòng vương vấn
Tìm bàn tay nắm đi trên đường.
Mưa cũng sẽ đôi lần hờn dỗi
Mang mây về cho trời đất tang thương
Nếu vui mưa sẽ ào ào xuống
Không vui mưa sẽ rả rích buồn.
Em cũng thế cũng đôi lần hờn dỗi
Cũng khi buồn vì những chuyện không đâu
Nỗi buồn nào cũng sẽ rất khác nhau
Và chẳng thể mang ra đong đếm được.
Anh vẫn thế vẫn vô tình bước ngược
Phía không em nên ta chẳng chung đường
Phố vẫn nắng và long lanh như thế
Cho em khắc khoải những tơ vương.
                               00h55 ngày 12/01/2014

0 nhận xét: