Stay in touch
Subscribe to our RSS!
Oh c'mon
Bookmark us!
Have a question?
Get an answer!

Xốc xếch

0 nhận xét
Xốc xếch đông qua còn vương nắng
Nhặt nhạnh bên đời chút lá khô
Đem vào sưởi ấm mùa đông ấy
Tim em còn giá đến bao giờ.

Lá hết lửa tan còn chút bụi
Sao đời xốc xếch những ước mơ
Qua mùa đông ấy trời sẽ khác
Trên những cành khô đón xuân về.
                                 2h33 ngày 12/01/14

0 nhận xét: